Make your own free website on Tripod.com
Home
 

KODE MK
INFD 216

MATA KULIAH
Konsep Teknologi

SMT III
SKS 2/-

MATA KULIAH PRASYARAT
-

MATA KULIAH LANJUTAN
-

TUJUAN KURIKULER MATA KULIAH

Agar mahasiswa dapat memahami latar belakang dari pemikiran -pemikiran teknis.

POKOK BAHASAN & SUB POKOK BAHASAN

 

1. Pendahuluan
2. Pengambilan Keputusan
3. Aplikasi
4. Model
5. Sistem
6. Pola Perubahan
7. Umpan Balik

 

 

DAFTAR PUSTAKA
MTI. Institut Teknologi Bandung, Konsep Teknologi, September 1991